Strělivo pro plynové zbraně

 
 
 

Infolinka: +421 917 961 386 (Po - Pá 7:00 - 16:00)

 
 
Trhák dne
15.02.2020Do konce zbývá ještě:
 
 
Reklamné okno
 
 
 
Úvod > Strělivo pro plynové zbraně
 
Důležité informace
 
 
 
 
Munice pro plynové zbraně

Potřeba vlastnit obranný prostředek z roku na rok stoupá. Mezi prvotní příčiny tohoto jevu patří zhoršující se ekonomická situace obyvatelstva, průnik "západní" anti-kultury - nevyprovokované násilí a snaha chránit si svůj majetek (bojové a hlídací psi bez potřebného výcviku). Jak předejít důsledkům napadení? Možností je mnoho. My se budeme v této sérii článků zabývat relativně účinnou možností - plynovými zbraněmi .

Aby nedošlo k omylu, jako plynovou zbraň (technicky označovanou PTB ) budeme chápat zbraň používající slepé střelivo (blank) obsahující krystalky účinné látky (CN, CS nebo Nonivamid). Ty během výstřelu přejdou z pevného skupenství do plynného a právě tento plyn slouží k zastavení útočníka. Samotná zbraň je speciálně upravená, aby nemohla používat ostrou munici. Obvykle jsou to různé překážky v hlavni. Při jejich odstranění dochází k jejímu nezvratnému poškození a zbraň se takto stává zcela nepoužitelná.

Velkou výhodou plynových zbraní je možnost vlastnictví bez zbrojního průkazu, podmínkou je dosažení 18 let. Předpokládáme, že časem dojde k úpravě zákona, a jako v Německu, při jejich nošení na veřejnosti bude nutný tzv. "malý zbrojní průkaz".

Upozornění: plynové zbraně nikdy nepoužíváme proti útočníkům se skutečnou střelnou zbraňou!

Kalibry

Plynové zbraně je možné na Slovensku dostat především v těchto rážích:

 • .22 Long (revolver)
 • .380 (Revolver)
 • 8 mm (pistole)
 • 9 mm (pistole)

Méně časté kalibry jsou: .315, .45. Těmito se zabývat nebudeme a proto tvrzení v článku se těchto klalibrů netýká!

Na zabezpečení účinné obrany nemá smysl uvažovat o ničem menším než 8 mm. I když množství plynu jsou stejné, "dostřel" je různý. Uvádíme výsledky po praktických zkouškách za příznivých podmínek:

Kalibr Účinný dosah
.22 Long (revolver) 1,5 m - 1,8 m
8 mm (pistole) 2,0 m - 2,5 m
.380 (Revolver) 2,5 m - 2,9 m
9 mm (pistole) 2,8 m - 3,5 m

Pistole mají celkově lepší dosah, protože nedochází k úniku plynu v prostoru mezi válcem a hlavní.

Účinné látky

Dnes jsou na trhu 3 druhy účinných látek:

 •      modrá - CN Gas (Chloracetophenon) - slzný plyn CN
 •      žlutá - CS Gas (Chlorbenzalmalodinitril) - slzný plyn CS
 •      hnědá / pomerančová - INN Pepper Gas (Nonivamid) - technické koření

Ještě známe střelivo bez účinné látky vhodné k vystřelování zábavní pyrotechniky,

 •      zelená - Blank - slepé střelivo

a obranné střelivo určené pro oslepení útočníka silným zábleskem:

 •      zlatá - Flash Defense

Flash munice se vyrábí pro kalibr 9 mm / .380 a technické koření pro 9 mm / .380 / 8 mm.
Pro ​​kalibr .22 Long je v současnosti dostupné jen CN a CS střelivo (a samozřejmě blank 6mm Short).

Co se týče minimálního množství účinné látky, zde jsou doporučení z praxe:

 • CN Gas: 120 mg / náboj (proti člověku)
 • CS Gas: 80 mg / náboj (proti člověku)
 • Nonivamid: 50 mg / náboj (proti člověku), 120 mg / náboj (proti zvířeti)

V některých zemích je omezené množství Nonivamidu v jednom náboji na max.. 50 mg. Považujeme to za velmi nešťastné řešení a možnost nedostatečného zastavovacího účinku na útočící zvíře může vést k našemu zranění.

Z firem, které vyrábějí plynovou munici, lze zmínit společnosti Wadi a UMAREX.

Zastavovací účinek

Praktické mnohaleté zkušenosti - platí pro 1 výstřel.

Účinná látka Střízlivý člověk Opilý / snížený práh bolesti Pes do 5 kg Pes nad 5 kg *
CN Gas (120mg) neúčinná neúčinná
CS Gas (80mg)
Nonivamid (120mg)

* Včetně bojových plemen s nižší hmotností

 • - Útok pozastaven na 0,5 - 1 min
 • - Útok pozastaven na 1 - 5 min
 • - Útočník částečně paralyzován, obvykle nedojde k dalšímu útoku
 • - Útočník silně paralyzován a dezorientovaný na 15 a více minut
 • - Útočník v bezvědomí, silné bolesti, úplná dezorientace na 30 a více minut

Upozornění: Nonivamid je možné použít jen na obranu proti zvířatům!

Jak vyplývá z tabulky, CN plyn nemá v současnosti význam používat. Jeho zastavující účinky jsou velmi nízké a trvají krátce.

Účinky na organismus

CN Gas - Pálení sliznice očí a nosu, pálení zasažené pokožky, slzení, potíže s dýcháním.

CS Gas - Dráždí oči, sliznici, kůži, dýchací cesty. Vyvolává okamžité pálení a slzení očí, křečovité zavírání očních víček, Dále pálení sliznice i kůže, kýchání, kašel, rýmu, nevolnost a dušnost, příp. sníženou koordinaci pohybů. Vhodný i na obranu proti psům.

Nonivamid - Účinný i proti osobám podnapilým, se sníženým prahem bolesti, divokým a agresivním zvířatům. Okamžitý účinek na zasažené sliznici. Látka způsobuje dočasné oslepnutí, dušnost, dráždivý kašel, zvracení a silné pálení pokožky. Možný otok očí a plic! Dlouhodobý účinek, bolesti na zasažených místech přetrvávají i několik dní!

Upozornění: Nonivamid je možné použít jen na obranu proti zvířatům!

Při použití Nonivamidu proti lidem se dostáváme do stejné dilemata jako při použití expanzivních střel. My musíme myslet na humanitu, útočník nás však častokrát chce zabít.

Všechny výše zmíněné látky jsou zdraví neškodné a nezanechávají trvalé následky.

Střelba

V případě, kdy jsme nuceni použít plynovou zbraň, nesmíme zapomenout na několik důležitých věcí:

 • Zranění při střelbě z přiložené zbraně může být (a obvykle i je) smrtelné!
 • Nikdy nestřílet proti větru!
 • Míříme vždy na útočníkovu tvář! Přes oděv plyn neúčinkuje!
 • Minimální vzdálenost od naší tváře by měla být aspoň 50 cm!
 • Minimální vzdálenost od útočníkovy obličeje musí být aspoň 50 cm, jinak hrozí jeho vážné poranění tlakem plynu vzniklém při explozi a krystalky účinné látky, které se nestihli proměnit na plyn!
 • V případě útoku rozjetých psů střílíte dvojvýstrelem (látka nonivamid) - první pokud je zvíře ve vzdálenosti 3 - 3,5 m (míříme cca 20 cm před psa), druhý asi o 0,5 s později (přímo na psa). Pes se už nestihne zastavit v pro něj bezpečné vzdálenosti a navíc se při tomto pokusu ještě více nadýchá účinné látky. Druhým výstřelem se pojistíme, že se k nám zvíře nepřiblíží a nenastane kontakt. (Při látce CS Gas střílíte 3x.)
 • V případě pomalého útoku psa, nesmíme nikdy ztratit oční kontakt! Při přiblížení na vzdálenost pod 1,5 metru střílíte - stejně dvojvýstrel (výstřely hned po sobě a přímo na psa).
 • Pokud dojde k fyzickému kontaktu se zvířetem, doporučujeme (u bojových plemen, které nás při kousnutí nepustí je to nutnost) střelbu z přiložené zbraně. V tomoto případě však budete čelit působení účinné látky uvolněné při výstřelu a pravděpodobně i majiteli psa a jeho právníkem.

Autor: Aneta Karnasová
Obrazový materiál použitý z internetu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze