Obranné spreje

 
 
 

Infolinka: +421 917 961 386 (Po - Pá 7:00 - 16:00)

 
 
Trhák dne
15.02.2020Do konce zbývá ještě:
 
 
Reklamné okno
 
 
 
Úvod > Obranné spreje
 
Důležité informace
 
 

Legenda:

  •     Sprejové svítidlo, nebo "Bránit se znamená vidět."
  •     Tma - velký nepřítel
  •     Obranné spreje - důmyslný pomocník
  •     Obranné spreje - osvícený agresor
  •     Obranné spreje - ve službách zákona
  •     Až nečekaný úspěch
  •     Obranný strej - Tornado
  •     Obranný strej - Hurricane Flashlight

Sprejové svítidlo, nebo "Bránit se znamená vidět."

Obranné spreje - slzotvorné tzv.. "Kašér", které tradičně patří mezi nejbezpečnější obranné prostředky. Jejich výhody jsou totiž nesporné. Nevelké rozměry, malá hmotnost a jednoduchá obsluha. Výhodou obranných sprejů je příznivá cena oproti jiným, daleko dražším prostředkem. To jsou důvody, proč se  obranné spreje nacházejí v kabelkách žen, které se pozdě vracejí domů, i na páscích příslušníky bezpečnostních služeb a státních ozbrojených služeb. Zdálo by se, že na samotném kašér už nic nejde vylepšit. Opak je pravdou. Právě teď se na trhu objevuje novinka. Tím je prostředek s nesporně zajímavými vlastnostmi, tzv.. "Sprejové svítidlo". Jde o produkt, který má podle několika názorů velkou perspektivu, stát se dokonalým obranným nástrojem pro pravidelné denní nošení.


Tma - velký nepřítel

Jsou i tací, kteří nad "kašér" tak trochu ohrnují nos. Přes všechny diskuze o míře účinnosti je rozhodně lepší mít s sebou takový sprej, jako žádný. To je jisté. Ve většině případů správně takticky použity obranné spreje zpravidla pomáhají. Když už násilník po zásahu nejde rovnou "k zemi", tak je alespoň reálná šance pro podržení jeho útoku az toho vyplývá větší možnost k útěku jinak bezbranné oběti. Navíc stupeň paralyzujícího efektu se s vývojem nových a nových typů látek postupně zlepšuje a některé z posledních, velmi přesvědčivých testů ukazují, že na moderní varianty náplní jsou "krátcí" i opilci a narkomani. Problém reálné obrany může však spočívat v něčem jiném. Mimo zmíněné prevence, přípravy spreje a vhodného taktického použití totiž existuje zásadní problém s identifikací hrozby vůbec. Jak říkají statistiky, většina sebeobranných situaci totiž probíhá za tmy, zda za zhoršených světelných podmínek. Z noci má od pradávna člověk obavu. Někdy skutečně oprávněně. Zvláště v sebeobraně je tma pro obránce nevýhodou. Útočník připravený v šeru je v naprosté výhodě a může se lépe přiblížit ke své oběti. Je to koneckonců jasné. Pokud o riziku zatím nevím, nebo agresora nemohu vidět, mám pochopitelné jen malou šanci se proti němu bránit. Co tedy dělat? V jedné ruce nosit obranný sprej av druhé baterii? To by asi nebylo příliš praktické. Zaměstnat si obě ruce uchopením předmětů, by navíc nebylo ani taktické - alespoň jednu ruku je třeba mít volnou. Navíc, ve stresu konfrontační situaci by bylo takovým způsobem jen velmi obtížné správně koordinovat kužel světla se směrem trysky spreje.


Obranné spreje - důmyslný pomocník

Na konci minulého roku se objevila neobvyklá novinka, která si ihned právem získala nemalou pozornost. Jedna se o tzv.. "Sprejové svítilna", které patří do kategorie obranné spreje . Klasické obranné spreje se doplnili o světlo v podobě super svítivé bílé LED diody. Modernizace polovodičových světelných zdrojů díky nejmodernějším ultrasvietivým diodám pokročila natolik, že umožnila integrovat vysoce výkonnou baterii přímo do spreje tak, aby nedošlo k podstatnému zvětšení jeho rozměru. A také nedošlo k drastickému zvýšení ceny poměrně dostupných obranné spreje . Touto výraznou inovací obranných sprejů se přispělo k rapidnímu zvýšení úrovně těchto obranných a služebních prostředků. Vznikla tak nová kategorie obranného systému, která nemá v současné době nikde na světě obdoby, a která mě velké šance stát se velkým šlágrem v oblasti sebeobrany a bezpečnostní policejní oblasti. Na počátku byl skvělý nápad, následoval náročný vývoj a nelehké zkoušky. Prototypy byly během dvou let intenzivně testovány a průběžně připomínkovány renomovanými experty v bezpečnostním oboru a také mnoha budoucími konečnými uživateli, např.. zkušenými policisty z přímého výkonu. Nakonec byly vytypované dva různé způsoby rozsvícení světla, a to buď pomocí palce, který zvedá horní kryt, nebo pomocí tlaku ukazováčku na stěnu pryžového obalu.


Obranné spreje - osvícený agresor

Výhody takového jednoduchého a přitom dosud nepoznaného řešení jsou jasné. Žádná baterie v jedné a obranný prostředek v druhé ruce. Jednoduše se vše řeší jedním chvatem. Druhou, volnou ruku je tedy možné použít k jiným klíčovým činnostem v průběhu sebeobranné akce - úkrytu, uchopení, úderu, a pod. Navíc se bezproblémově obsluhuje spínač světla a tlačítko spreje. Po instinktivní rozsvícení ostrého světla je možné zřetelně vidět zdroj nebezpečí a okamžitě reagovat. To dává šanci pro potřebnou rozhodovací schopnost-to znamená identifikaci samotného útoku a pak i samotné nečasovanie použití prostředku. Tím je nejen usnadněna pohotová obranná akce, ale zároveň i omezená možnost mylného použití (např. při pocitu podezřelého pohybu kolemjdoucího chodce v tmavé ulici). Posvítit jen na někoho není až zase tak velká tragédie. Vytřít zrak někomu úplně zbytečně obranným sprejem může být velká nepříjemnost.
Po osvícení osoby novým výrobkem jde jasně identifikovat tvář, postřehnout první náznaky útočné akce, nebo vidět případnou zbraň v ruce. Obrovskou devizou je také možnost podvědomého zamierovania cíle samostatným světlem. Princip je totiž jednoduchý, když na protivníka svítím, tak ho zřejmě i zasáhnu. I vzdálenost svitu je přímo úměrná hranici dosahu tohoto prostředku obranného spreje a dává představu kam může zhruba sprej dostřik (např. tekutá střela , až kolem 5m). Spojení světla a prostředku také brání chybnému úchytu prostředku, který se může snadno stát osudovou chybou. Světelný zdroj totiž může zabránit nepříjemnému omylu - i pod silným stresem je totiž po rozsvícení vyloučeno namíření a spuštění spreje do vlastní tváře. Nepovšimnuteľnou výhodou je i oslnění útočníka. Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že bliknutí supersvítivou diodou do očí je skutečně dezorientujúce av následné tmě po zhasnutí jsou schopnosti člověka výrazně omezeny. Nové obranné spreje tak nejen dávají větší šanci napadenému, ale dokonce paradoxně vytvářejí z nočních podmínek taktickou výhodu pro něj.

 

 

Obranné spreje - ve službách zákona
 
I když nová třída takto novelizovaných svítících sprejů zřejmě především osloví všechny ty, kteří nechtějí pravidelně nosit na opasku náročnější výbavu (např. zbraň), tedy méně militantnější část obyvatel (například ženy), neobvyklé vlastnosti předurčují tento prostředek i pro jinou skupinu obyvatel. Podle několik erudovaných názorů se totiž sprejová baterie jeví jako velký přínos také pro příslušníky policejních a bezpečnostních složek. Svítit si na problematickou osobu a současně být připraven bleskově čelit riziku, může být obrovskou výhodou například při kontrole podezřelého jedince nebo vozidla. Je to výhodné, chrání se životy policistů v jejich nelehkém povolání a přitom je věc "politicky únosná". Lidé kolem totiž vnímají, že policista si při úkolu pouze svítí. Ultrasvítivá dioda navíc poměrně dobře snáší i hrubší zacházení při akci. Je vodotěsná a díky minimálnímu odběru zdroje je možné ji používat bez výměny baterií i několik měsíců, možná že i pár let. Po použití spreje jde navíc modul se světelným zdrojem snadno vyjmout z hlavice, vyměnit za novou náplň a v službě dále používat. To samozřejmě přináší nezanedbatelné úspory zvláště při větších odběrech např. státní instituce. Navíc cena celého výrobku, tedy komplet baterie, hlavice a nádobka s plynem, je poměrně zanedbatelná ve srovnání s jinými současně používanými výstrojními součástmi. Pro praxi je velmi zajímavé spojení tohoto prostředku s dalším tradičním produktem - teleskopickým obuškem. V jedné ruce strážce pořádku drží sprej se světlem, v druhé ruce pak "teleskop". Výhoda této kombinace je jasná - po poměrně jednoduchém nácviku je možné si osvítit a oslnit problémovou osobu, a v případě potřeby zasáhnout použitím obranného spreje. Při dalším postupu je obvykle poměrně snadné ochromeného násilníka zvládnout pomocí obušku.
 
 
Až nečekaný úspěch
 
Tento mezinárodně patentovaný nápad očekávaně upoutal nemalou pozornost. Jak jsme se dozvěděli, sprejové svítidlo se stalo doslova šlágrem letošní výstavy IWA v Norimberku, a nejde jen o poptávku po výrobku jako takovém, ale i po samotném vynálezu. Zájem překonal všechna očekávání tvůrců. Některé z renomovaných zahraničních firem, zabývajících se produkcí plynových sebeobranných prostředků projevují zájem o toto důmyslné řešení, zatímco jiné už po tisících kusů objednávají světlem osazené hlavice. Tato horká novinka se zároveň testuje ve více ozbrojených složkách v několika evropských státech, protože i strážci zákona pochopitelně ihned rozeznali nesporné výhody, které by jim tento prostředek mohl poskytnout v jejich náročné službě. Důvod úspěchu tohoto čistě domácího produktu je jasný. Možnost bránit se, to znamená mít možnost nebezpečí vůbec vidět.
 
Prvnímu způsobu rozsvícení sprejového svítidla palcem odpovídá model - TORNADO, který se vyrábí v provedení Tornádo 40 ml a Tornádo 63 ml. Na klasické nádobce spreje je hlavice osazená supersvítivou LED diodou. Krycí víčko, které zabraňuje nechtěnému výstřiku, obsahuje baterie. Při položení palce na spoušť spreje se víčko nadzvedne a tím rozsvítí světlo. Po vyprázdnění nádobky spreje TORNADO se model světla jednoduše přemontuje na náhradní nádobku. Tento typ "sprejového svítidla" je díky většímu obsahu kontejneru vhodný především pro profesionální uživatele - jak pro zákonodárné sbory, tak i soukromé bezpečnostní služby. Vrchní modul je možno opatřit klipsnou, pomocí které je možné nosit sprej permanentně připraven na služebním opasku k pohotovému použití. Výhody použití ve tmě a v omezených světelných podmínkách jsou jasné. Tyto produkty se proto pochopitelně už staly objektem zájmu mnoha ozbrojených složek u nás i ve světě.
 
Druhému způsobu rozsvícení "sprejového svítidla" pomocí ukazováčku odpovídá druhý model - HURRICANE FLASHLIGHT. Pro tento značkový americký výrobek s objemem nádoby 15ml, byl vyvinut miniaturní adaptér, který obsahuje kompletní svítidlo i s baterkami. Tento nevelký nástavec je pomocí gumového obalu připevněn na tomto známém US obranném pepřovém spreji (nebo jiným libovolným o průměru 22 mm). Malé "sprejové svítidlo" HURRICANE FLASHLIGHT je zase ideální pro sebeobranné účely. Úchyt je instinktivně a díky pryžovému povrchu i potrebně jistý ve vlhké či zpocené ruce. Právě tento prostředek je podle mnoha odborníků předurčen stát se neocenitelným pomocníkem každé ženy v potenciálně nebezpečných tmavých lokalitách. Díky velmi kompaktním rozměrům nezabírá v kabelce příliš mnoho místa. Po vyprázdnění nádobky se světelný model snadno nasadí na jiný sprej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze